Gaštanová alej

Služby

Zdravotnícke služby

 • zdravotná starostlivosť poskytovaná vyškoleným personálom
 • nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť
 • meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach
 • objednávanie a doprovod klienta na odborné vyšetrenie
 • zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok

Lekárske služby

 • v budove je zriadená ordinácia, v ktorej sa poskytuje 1 x do týždňa zdravotná starostlivosť prostredníctvom praktického lekára v ambulancií alebo priamo na izbe klienta

Rehabilitačné služby

 • poskytované profesionálnym fyzioterapeutom v zariadení 3x do týždňa

Stravovacie služby

 • 5x denne, resp. 6x denne u diabetikov
 • v priestoroch jedálne s výhľadom na letnú terasu a okolitú prírodu
 • ak stav klienta vyžaduje donásku na izbu, strava je podávaná priamo na izbu
 • strava je prispôsobená stavu a diagnóze klienta (klasická, diétna, diabetická, mixovaná..)

             Samozrejmosťou je celodenný pitný režim.

            V zariadení podávame pramenitú vodu Lucku

Doplnové služby

 • služby recepcie 7.00 - 19.00 hod.
 • zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby
 • pranie a žehlenie osobného ošatenia  
 • upratovanie
 • pranie a  žehlenie posteľnej bielizne