Gaštanová alej

Skupinová sociálna práca

Sociálna rehabilitácia - poskytovaná inštruktorom sociálnej rehabilitácie

  • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  • muzikoterapia
  • biblioterapia
  • ergoterapia
  • tréning pamäte