Gaštanová alej

Individuálna sociálna práca

- poskytovaná garantom sociálnej starostlivosti

  • príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientom
  • poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
  • sprostredkovanie kontaktu s rodinou
  • úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
  • individuálne rozhovory
  • pomoc pri riešení problémových situácií